Тема:
Соціальна проблема реінтеграції Донбасу
Журба І., Артеменко А.,
Шпак Є., Клімчук М.
Актуальність
Події 2014 року на Сході України поставили перед науковцями, зокрема, соціологами дуже складні питання та завдання по їх вирішенню.
Військовий конфлікт, спровокований у регіоні, зруйнував значну частину економіки, яка була основою не тільки економічної потужності регіону і України, але й забезпечувала розвиток соціальної інфраструктури та була головною можливістю для працевлаштування громадян цього регіону.
На значній частині території Луганської та Донецької областей мають місце пошкодження і руйнування житлового фонду та інфраструктури, що значно ускладнює життя для багатьох мешканців регіону; особливо складним є становище більшості мешканців, які проживають на непідконтрольній Україні території.
Невиплати пенсій та соціальних платежів, труднощі з працевлаштуванням, погіршення соціально-побутових умов проживання, інформаційна блокада та ризики від воєнних дій спричиняють для мирного населення надзвичайно складні умови для існування. Розробка і впровадження мирного плану реінтеграції Донбасу є дуже необхідним та першочерговим питанням для України.

Проблемна ситуація

У зв'язку з регіональною специфікою України, Донбас був одним із центрів, який пропонував модель державного устрою. Але помилкова державна політика та не звертання уваги на регіон привели до тяжких наслідків, які виражаються на соціальній, економічній політичній, культурній сферах. Тому ми вирішили розглянути соціальну проблему, яка в свою чергу охоплює всі інші сфери.

Тобто онтологічний аспект дослідження цієї проблеми полягає в наявності проблемної ситуації, що сприяє необхідності комплексного аналізу стану Донецької та Луганської областей і на основі цього – розробка детального плану реінтеграції Донбасу.

Гносеологічний аспект дослідження цієї теми полягає в тому, що реінтеграція у всіх її проявах є найважливішим аспектом становлення і збереження цілісності регіону і його мешканців.

Об'єктом дослідження є підконтрольна Україні територія Донецької та Луганської області.

Предметом є процес реінтеграції Донбасу.

Мета дослідження:
охарактеризувати проблеми процесу реінтеграції Донбасу та його основні завдання.
.

Завдання
Виявити та проаналізувати основні соціальні проблеми цього регіону
Визначити основні шляхи для вирішення проблем цього регіону
Виявити ставлення внутрішньо переміщених осіб до цього процесу
Зафіксувати основні кроки влади для поліпшення ситуації на Донбасі
Зафіксувати яким чином реалізуються ці кроки і які вони мають наслідки позитивні чи негативні для цього регіону
Гіпотези
1
До основних соціальних проблем цього регіону зараховують: мовні, економічні, політичні
2
Основними шляхами вирішення проблем цього регіону є перегляд урядом регіональної політики
3
Запропонувати механізми процесу реінтеграції населенню
4
Запропонувати внутрішньо переміщеним особам безпечний та менш конфліктний процес адаптації
5
Розглянути, яким чином пройшов процес адаптації внутрішньо переміщених осіб та вплив на них економічного, політичного та культурного становища
6
Реінтергація має позитивні наслідки для цього регіону та країни в цілому
Теоретична інтерпретація понять
Реінтеграція - поновлення особи у громадянстві у разі його втрати або попереднього виходу з громадянства. В цілому, суть реінтеграції полягає у спрощеній процедурі відновлення громадянства, та, якщо окремо передбачено нормативними актами держави, різноманітна допомога у набутті звичного для особи соціального статусу.

Адаптація - активне пристосування індивіда до умов середовища і результату цього процесу.

Інфраструктура - сукупність споруд, будівель, систем і служб, необхідних для функціонування галузей матеріального виробництва та забезпечення умов життєдіяльності суспільства.

Інструментарій дослідження
Для організації фокус-групового інтерв'ю нами буде обрано внутрішньо переміщенні особи, всього буде обрано 50 чоловік. Для отримання більш ефективних та інформативних результатів їх було розділено на дві частини за віковим показником (молодь та люди більш зрілого віку).

- 18 – 35 років (15 осіб);

- 36 – 70 років (35 осіб);


Емпірчна частина
Гайд фокус-групи
1
В якій області Ви проживали до переселення ?
2
В якому році Ви змінили місце проживання ?
3
Який Ваш сімейний стан?(одружений(неодружений), заміжня(не заміжня);
4
Чи маєте Ви дітей ?(якщо так, то скільки?)
5
Скільки часу у Вас займав процес адаптації?
6
Охарактеризуйте рівень підтримки держави під час Вашого переселення ?(Від 1 до 10)
7
Як швидко Ви працевлаштувалися?
8
Як Ви ставитесь до завершення військового конфлікту та реінтеграції Донбасу ?
9
Які Ви маєте очікування від процесу реінтеграції?
10
Чи повернетесь Ви додому після завершення цього процесу ?
11
Як Ви вважаєте, що може сприяти пришвидченню процесу реінтеграції?
12
Як Ви охарактеризуєте державну політику щодо Донбасу?
13
Назвіть п'ять кроків якби Ви були президентом, для вирішення конфлікту на Донбасі.
14
Яке на Вашу думку першочергове завдання необхідно вирішити владі для поліпшення ситуації?
15
Як Ви вважаєте, який вплив буде мати реінтеграція Донбасу для України в цілому ?
Очікуваний результат
Отримання унікального емпіричного матеріалу, проблеми, які хвилюють країну останніх п'ять років. Завдяки отриманим результатам, ми зможемо виявити основні соціальні проблеми, дізнаємося ставлення внутрішньо переміщених осіб до цього процесу. Визначимо основні шляхи вирішення проблеми реінтеграції Донбасу, що дасть змогу соціологам розробити механізми реінтеграції Донбасу з погляду соціології. Промоніторити як реалізуються ці механізми та які наслідки вони мають для населення.

Список використаних джерел
1. Богдан О. Що варто знати про соціологію та соціальне дослідження?: навч. посіб. Дух і Літера. Київ, 2015. – 380 с.

2. Кононов І. Масова свідомість у зоні воєнного конфлікту на Донбасі. – Старобільск.: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2018. – 230 с.

3. Дяченко А.В. Способи вирішення соціальних проблем внутрішньо переміщених осіб на регіональному рівні. Аспекти публічного управління. Київ, 2017. - Т. 5, № 12. — С. 50-58.

4. Соціальні аспекти державної політики реінтеграції внутрішньо переміщених осіб в Україні/ А. Дяченко //Державне управління та місцеве самоврядування.-2017.-Вип.3.-С.84-89.-Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dums_2017_3_14

This site was made on Tilda — a website builder that helps to create a website without any code
Create a website